podwójne opodatkowanie czyli jak rozliczyć zagraniczne dochody w Polsce i maksymalnie zmniejszyć swój podatek

Archiwum dla Kategorii ‘Podwójne opodatkowanie’Opodatkowanie dochodów z Holandii

Marzec 24th, 2011 Edit This

Ostatnio mam więcej możliwości nagrywania krótkich wideo instrukcji, więc i tym razem, przy temacie rozliczania dochodów z Holandii, postanowiłem nagrać kilka ważnych informacji.

Wideo, a w zasadzie screen cast (nagranie akcji z pulpitu komputera), jest krótkie. Dotyczy najważniejszych rzeczy związanych z rozliczeniem dochodów holenderskich. Jest ono również zajawką pełnej instrukcji rozliczenia dochodów z tego kraju, do której link znajdziesz poniżej nagrania. Zapraszam:

l

strzalka-w-prawo

Rozliczanie Dochodów z Holandii

Pełna prosta instrukcja wideo >>

kk

ll

skomentuj artykuł

Opodatkowanie zagranicznych alimentów

Wrzesień 25th, 2010 Edit This

Wczoraj na zaprzyjaźnionym blogu Temida Jest Kobietą pojawił się ciekawy artykuł dotyczący dochodzenia zagranicznych alimentów.

Pani mecenas Katarzyna Przyborowska pisze tam, że

W przyszłym roku ma wejść w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która umożliwi  łatwiejsze ściąganie zagranicznych alimentów w krajach Unii Europejskiej.

Wszystko to w celu ujednolicenia naszego prawa do standardów unijnych…, a mnie przy tej okazji przyszło na myśl, że nie zająłem się jeszcze w tym blogu opodatkowaniem takich zagranicznych alimentów.

A temat jest prosty, ale zdecydowanie warty wzmianki!

Przede wszystkim trzeba przypomnieć generalną zasadę, że dochody z zagranicy opodatkowujemy tak, jakby były to dochody polskie. A więc zgodnie z polskimi przepisami.

Co dalej, obowiązkiem rozliczenia podatku z dochodów zagranicznych jest osoba, która w Polsce posiada miejsce rezydencji podatkowej, a więc taka, która tutaj podlega opodatkowaniu od całości swoich tzw. ogólnoświatowych dochodów.

A zatem, jeżeli świadczenie alimentacyjne z zagranicy podlega opodatkowaniu, to wyłącznie wtedy, kiedy uposażonym jest polski rezydent podatkowy i wyłącznie według polskich regulacji z ustawy PIT.

A kiedy podatek nie obciąża alimentów?

Są tutaj trzy reguły:

1. jeżeli uprawnione dziecko nie ukończyło jeszcze 25 lat,

2. jeżeli uprawnione dziecko otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny (bez względu na wiek),

3. jeżeli uprawnionym jest inna osoba niż dziecko, jeśli alimenty zostały zasądzone przez sąd, do wysokości 700 zł miesięcznie.

Alimenty w pozostałych przypadkach (np. powstałe na mocy umowy pomiędzy stronami) należy opodatkować podatkiem dochodowym i to bez względu na to, skąd pochodzą – z zagranicy również.

Jeżeli świadczenie alimentacyjne pochodzi właśnie z zagranicy, i jeżeli według polskich przepisów należy je opodatkować, to wówczas powinniśmy pamiętać o właściwym przeliczeniu tego przychodu na złotówki, o czym pisałem dokładnie w artykule Nowe zasady przeliczania walut obcych na złotówki.

W sprawach innych niż podatkowe zapraszam na blog Temida Jest Kobietą :)

—-

Zadaj Pytanie >>

podatki_m

Zobacz, jak łatwo rozliczysz swój zagraniczny podatek, korzystając z ulgi abolicyjnej! Książka Jak rozliczyć zagraniczne dochody na PIT-36 i skorzystać z Ulgi Abolicyjnej – mój wielokrotny bestseller – plus wiele pożytecznych bonusów, dostępna jest właśnie tutaj. Zamów już dziś!

skomentuj artykuł

Odszkodowanie z zagranicy – jak opodatkować

Lipiec 31st, 2010 Edit This

Czy wypłata kwoty odszkodowania za granicą powinna być wykazana w polskim zeznaniu PIT?

Ostatnio natknąłem się w portalu GoldenLine na takie pytanie:

W 2008 pracowałem na kontrakcie w Niemczech i uległem drobnemu wypadkowi, dochód rozliczyłem w PIT za 2008r. W 2009r pracowałem na etacie w Polsce, ale w marcu 2009 zostało wypłacone mi odszkodowanie, krankengeld w wysokosci okolo 70euro za powyzszy wypadek. Nie zostala podjeta zaliczka na podatek w Niemczech od tego swiadczenia. Czy powyzsze swiadczenie musze uwzgledniac w PIT za 2009r, czy wystraczy ze rozlicze sie tylko z dochodu za 2009r za prace na etat w Polsce. Prosz e o pomoc i odpowiedz…

Odpowiedź na tego typu pytania jest zawsze taka sama: jeżeli coś jest zwolnione z podatku według polskiego prawa podatkowego, to również będzie to objęte tym zwolnieniem jeżeli będzie pochodziło z zagranicy. Nie ma znaczenia, czy za granicą odszkodowanie jest objęte podatkiem, czy nie. Odszkodowanie według polskich przepisów jest,zwolnione, a więc nawet, jeżeli pochodzi ono z zagranicy, to jest ono tutaj zwolnione z podatku.

W omawianym przypadku osoba poszkodowana powinna więc rzecz jasna pominąć powyższą wypłatę w swoim zeznaniu PIT za 2009 rok.

Oczywiście zasady, że to, co jest zwolnione w Polsce z podatku, jest zwolnione nawet wtedy, kiedy pochodzi z zagranicy, nie można traktować dosłownie. Dlaczego? Ponieważ nie nazwa się tutaj liczy, ale treść stanu podatkowego. Nie zawsze bowiem – na przykład – ulga za granicą, będzie faktycznie ulgą w rozumieniu polskiego prawa podatkowego. I jako taka może obniżać dochód, załóżmy – w Holandii, ale nie obniży ona jednak dochodu w polskim PIT, gdyż polska ustawa nie zna tego rodzaju ulgi, albo po prostu w Polsce nie jest to ulgą.

Reasumując, odszkodowanie otrzymane z tytułu wypadku za granicą będzie zwolnione w Polsce z podatku, ponieważ według polskiego prawa podatkowego tego rodzaju świadczenie jest również uznawane za odszkodowanie (art. 21 ust. 1 pkt 4 PIT)

podatki_m

Zobacz, jak łatwo rozliczysz swój zagraniczny podatek, korzystając z ulgi abolicyjnej! Książka Jak rozliczyć zagraniczne dochody na PIT-36 i skorzystać z Ulgi Abolicyjnej – mój wielokrotny bestseller – plus wiele pożytecznych bonusów, dostępna jest właśnie tutaj. Zamów już dziś!

oo

oo

skomentuj artykuł

Żołnierz zawodowy – zagraniczna dieta – obniżenie przychodu

Kwiecień 20th, 2010 Edit This

m1a1-tankDziś parę słów na temat opodatkowania dochodów zagranicznych żołnierzy, a dokładnie problemu, czy żołnierz pełniący służbę za granicą ma prawo do odliczenia diety od swojego zagranicznego przychodu.

W ciągu ostatnich kilku lat narosło wokół tego tematu szereg wątpliwości, co widoczne jest nawet w interpretacjach organów podatkowych.  Nie zawsze bowiem zawierały one prawidłowy wniosek (nie ma się zresztą co dziwić, gdyż – jak to w naszym prawie podatkowym – także i w tym zakresie mieliśmy niedawno do czynienia z lekkim zamieszaniem).

Zanim przejdziemy do meritum wspomnę tylko, że poprzednio omawiałem zagadnienie opodatkowania dochodów żołnierzy przebywających na placówkach dyplomatycznych w krajach objętych działaniami wojennymi.

Ok. Do rzeczy… i krótko: :)

Żołnierz zawodowy, uzyskujący wynagrodzenie w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych za granicą, ma uprawnienie do tego, aby pomniejszyć swój przychód o wartość 30% diety za każdy dzień pobytu poza granicami kraju. Wysokość diety ustalona jest w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy. A więc od wartości swojego zagranicznego przychodu, żołnierz może odliczyć sobie odpowiednią część takiej diety (stosownie do kraju, w którym służył) za każdy dzień, w którym poza Polską przebywał (art. 21 ust. 1 pkt 20 PIT).

Powyższe odnosi się do przychodów żołnierza OD roku 2007 włącznie. Wcześniej jednak stan prawny był nieco inny. Do roku 2006 włącznie, żołnierz mógł odjąć od swojego przychodu 30 diet, a więc powinien był pomnożyć wysokość przysługującej mu diety stosownie do państwa, w którym przebywał, o wskaźnik 30, i tak uzyskaną liczbę odjąć od własnego zagranicznego przychodu (zob. szczegółowo, jak odejmować diety).

Ważna uwaga! Powyższe uwagi NIE odnoszą się do żołnierzy, którzy zostali skierowani za granicę w celu udziału w konflikcie zbrojnym, itp. (art. 21 ust. 15 PIT). Dlaczego? Ponieważ należności wypłacone takiemu żołnierzowi są generalnie zwolnione z podatku dochodowego.  A więc żołnierz walczący poza granicami kraju (czyli nieotrzymujący wynagrodzenia jako członek służby zagranicznej) nie może od swojego przychodu odliczyć diety w jakiejkolwiek wysokości (art. 21 ust. 1 pkt 83 PIT).

podatki_m

Zobacz, jak łatwo rozliczysz swój zagraniczny podatek, korzystając z ulgi abolicyjnej! Książka Jak rozliczyć zagraniczne dochody na PIT-36 i skorzystać z Ulgi Abolicyjnej – mój wielokrotny bestseller – plus wiele pożytecznych bonusów, dostępna jest właśnie tutaj. Zamów już dziś!

oooo

skomentuj artykuł

Czynny żal – wzór

Kwiecień 5th, 2010 Edit This

Już kilka razy na łamach tego bloga pisałem o tym, co to jest czynny żal. Za każdym razem były to jednak szczątkowe informacje. Tym razem zobaczmy, co to jest za pismo, do czego służy, jak się nim posługiwać, kiedy nie warto go składać, no i ostatecznie, jak wygląda.

Ogólnie rzecz biorąc, Czynny Żal to zawiadomienie organu podatkowego o popełnieniu czynu zabronionego, np. o niezłożeniu w terminie deklaracji rozliczającej zagraniczne dochody. Jego celem jest uwolnienie się od odpowiedzialności karnej skarbowej. Podstawą do złożenia tego pisma jest art. 16 § 1 Kodeksu karnego skarbowego. Przepis ten stanowi:

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Jakie warunki dodatkowe (tj. oprócz złożenia samego pisma) należy spełnić? Przede wszystkim trzeba dokonać wpłaty zaległego podatku wraz z odsetkami – jeżeli czyn zabroniony wiązał się z niezapłaceniem podatku, albo złożyć zaległą deklarację, jeżeli to jest powód składania tego pisma. Można to zrobić na polecenie organu podatkowego, albo wcześniej – samodzielnie. Dodatkowo w samym piśmie należy „podać istotne okoliczności czynu zabronionego”, a więc trzeba opisać dokładnie popełniony czyn wraz z podaniem personaliów osób, uczestniczących w tym procederze.

Kiedy Czynny Żal nie będzie skuteczny? Jeżeli zostanie złożony po tym, jak organ podatkowy dowiedział się o popełnieniu czynu zabronionego (miał udokumentowaną wiedzę), albo po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej (np. przeszukania, kontroli). Złożenie Czynnego Żalu po tym terminie nie zwolni z odpowiedzialności karnoskarbowej podatnika, zalegającego z zapłatą podatku.

Złożenie Czynnego Żalu nie wiąże się z żadną opłatą, a więc nie ma tutaj konieczności wnoszenia opłat w kasie urzędu skarbowego.

Czynnego Żalu nie składa się wraz z korektą deklaracji (w tym przypadku wraz z korektą składa się pismo wyjaśniające powód korekty). Wynika to z art. 16a Kodeksu karnego skarbowego, który stanowi:

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa (…)  korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.

Czynny Żal a zagraniczne odsetki

W związku z powyższym może zaistnieć wątpliwość, czy w przypadku zatajenia dochodów z zagranicznych odsetek, należy złożyć Czynny Żal, czy też zwykłą korektę deklaracji wraz z wyjaśnieniem. Ponieważ korektę można złożyć w celu skorygowania uprzednio złożonej deklaracji (art. 81 Ordynacji Podatkowej) w zakresie wcześniej ujawnionego źródła dochodu, to dlatego w przypadku zatajenia dochodu z zagranicznych odsetek wymagany będzie Czynny Żal. I to nawet wtedy, kiedy rozliczenie zagranicznych dochodów z pracy oraz z odsetek będzie miało miejsce na tej samej deklaracji PIT-36.

Przykład Czynnego Żalu

po

Składa (dane podatnika):                                           Warszawa, 15 maja 2009 r.

………….

NIP:

Do:
Naczelnika Urzędu Skarbowego w ………

Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego

Na podstawie art. 16 kodeksu karnego skarbowego zawiadamiam naczelnika urzędu
skarbowego w …………… o niezłożeniu przeze mnie do 30 kwietnia 2009 r. zeznania

PIT-36 za 2009 r, a także o braku wpłaty wynikającego z tego zeznania podatku dochodowego.

Obowiązek ten dopełniam wraz ze złożeniem niniejszego zawiadomienia. Dołączam również oryginał dowodu uiszczenia zaległego podatku wraz z odsetkami.

Jednocześnie informuję, że niezłożenie zeznania PIT-36 za 2009 r. nie wynikało
ze współdziałania z jakąkolwiek osobą trzecią.

(podpis)

podatki_m

Zobacz, jak łatwo rozliczysz swój zagraniczny podatek, korzystając z ulgi abolicyjnej! Książka Jak rozliczyć zagraniczne dochody na PIT-36 i skorzystać z Ulgi Abolicyjnej – mój wielokrotny bestseller – plus wiele pożytecznych bonusów, dostępna jest właśnie tutaj. Zamów już dziś!

oooo

skomentuj artykuł

Emerytura z Irlandii – opodatkowanie w Polsce

Marzec 28th, 2010 Edit This

emerytura-z-zagranicyNie tak dawno pisałem generalnie o specyfice opodatkowania emerytur i rent otrzymywanych z zagranicy (Emerytura z zagranicy – ulga abolicyjna). Wówczas rozpocząłem cykl artykułów dotyczących tego tematu. Do tej pory omówiłem już kwestie opodatkowania emerytur oraz rent z Anglii i USA. Tym razem czas jest na omówienie tego rodzaju świadczenia z Zielonej Wyspy, a więc Irlandii.

Jako że emerytura z Irlandii jest dochodem zagranicznym polskiego rezydenta podatkowego, to istnieje niebezpieczeństwo jej jednoczesnego opodatkowania w Polsce oraz Irlandii. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania tego świadczenia powinniśmy sięgnąć do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania PL-IRL, która ten problem jednoznacznie rozwiązuje. Czytamy tam:

Artykuł 18
Emerytury i renty


1.
Z uwzględnieniem postanowień artykułu 19 ustęp 2, emerytury i inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu jej wcześniejszego zatrudnienia oraz każda renta wypłacana takiej osobie podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.


2.
Określenie “renta” oznacza określoną kwotę wypłacaną okresowo w ustalonych terminach dożywotnio lub przez konkretny lub dający się wymierzyć okres, jako spełnienie zobowiązania dokonywania płatności w zamian za uprzednio w pełni wykonane świadczenie pieniężne lub w równoważniku pieniężnym.

Pierwszy ustęp mówi jednoznacznie, gdzie emerytura (albo, rzecz jasna, renta) z Irlandii podlega wyłącznemu opodatkowaniu. Jest to miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do tego świadczenia, a więc miejsce rezydencji podatkowej emeryta. Jeżeli jest on rezydentem polskim (tj. ma tutaj miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, jak mówi umowa) to jego emerytura może być opodatkowana TYLKO w Polsce. Oznacza to, że świadczenie emerytalne (lub też rentowe) powinno być zwolnione z podatku w Irlandii.

Co zrobić, jeżeli organ emerytalno-rentowy w Irlandii opodatkowuje wypłatę emerytury, zanim ją prześle na rachunek bankowy w Polsce? Wystarczy przedstawić mu certyfikat rezydencji podatkowej wydany przez polskie władze podatkowe. To nie jest skomplikowane. Można też ubiegać się o zwrot podatku niesłusznie zapłaconego przez okres, w którym podatek w Irlandii był pobierany, jednak trzeba pamiętać, że ten zwrot trzeba będzie opodatkować w Polsce.

Powracając do umowy… Artykuł 18 zawiera jeszcze jeden ustęp, w którym definiuje pojęcie „renta”.

Emeryturę z zagranicy, a więc również emeryturę z Irlandii, rozlicza się na formularzu PIT-36 z załącznikiem PIT-ZG. W rozliczeniu przysługują podatnikowi wszystkie ulgi podatkowe, z wyjątkiem ulgi abolicyjnej.

podatki_m

Zobacz, jak łatwo rozliczyć swój zagraniczny podatek, korzystając z ulgi abolicyjnej! Książka Jak rozliczyć zagraniczne dochody na PIT-36 i skorzystać z Ulgi Abolicyjnej – mój wielokrotny bestseller – plus wiele pożytecznych bonusów, dostępna jest właśnie tutaj. Zamów już dziś!

oooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooo

skomentuj artykuł

Emerytura z USA – opodatkowanie w Polsce

Marzec 21st, 2010 Edit This

emerytura-z-zagranicyNie tak dawno temu pisałem generalnie o specyfice opodatkowania emerytur i rent otrzymywanych z zagranicy (Emerytura z zagranicy – ulga abolicyjna). Czas więc na dokładniejsze omówienie tego tematu w doniesieniu do poszczególnych krajów. Jako pierwsze, omówiłem opodatkowanie emerytury z Wielkiej Brytanii. Tym razem zajmiemy się opodatkowaniem emerytury z USA.

Opodatkowanie świadczenia emerytalno-rentowego z USA budzi wciąż – niepotrzebnie – spore kontrowersje. Przyczyną tego stanu rzeczy jest brak jakiegokolwiek zapisu o miejscu jego opodatkowania w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania PL-USA. Taka „luka” powoduje konsternację osób zainteresowanych samodzielnym rozwikłaniem swojego problemu. Jednak wystarczy sięgnąć do ustawy o PIT, aby pozbyć się złudzeń, że opodatkowanie ma tutaj miejsce jedynie w USA. Innymi słowy mówiąc, emeryturę (rentę) z USA opodatkowujemy i w USA i w Polsce.

Niewłączenie do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zapisów stanowiących jednoznacznie, które państwo ma prawo do nałożenia podatku na emeryturę (rentę) wskazuje, że powinniśmy zasięgnąć „opinii” ustawy o PIT, a dokładnie art. 27 ust. 9 tego aktu. Czytamy tam, że jeżeli podatnik osiąga, poza dochodami krajowymi, dochody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a umowa o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu z tym państwem inaczej nie stanowi, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to więc, ni mniej, ni więcej, tylko opodatkowanie świadczenia z USA w Polsce.

Oczywiście nie można tutaj mówić o podwójnym opodatkowaniu tychże emerytur, gdyż dalej cytowany przepis mówi, że od podatku obliczonego wg polskich przepisów można odjąć podatek zapłacony już za granicą.  Odliczenie to nie może jednak przekroczyć kwoty, jaka proporcjonalnie przypada na wartość dochodu z emerytury w ogólnej kwocie dochodów podatnika (metoda unikania podwójnego opodatkowania zwana metodą zaliczenia proporcjonalnego).

W Polsce płatnikiem podatku i zaliczek na podatek od emerytury z USA jest bank, który obsługuje to świadczenie. Ma on obowiązek obliczenia zaliczki oraz jej wpłaty na konto urzędu skarbowego.

Rozliczenie emerytury z USA zawsze wymaga wypełnienia formularza PIT-36, a także PIT-ZG Niestety w tym przypadku ulga abolicyjna nie przysługuje – tak jest w przypadku wszystkich świadczeń emerytalnych.

podatki_m

Zobacz, jak łatwo rozliczysz swój zagraniczny podatek, korzystając z ulgi abolicyjnej! Książka Jak rozliczyć zagraniczne dochody na PIT-36 i skorzystać z Ulgi Abolicyjnej – mój wielokrotny bestseller – plus wiele pożytecznych bonusów, dostępna jest właśnie tutaj. Zamów już dziś!

mm

skomentuj artykuł

Właściwość urzędu skarbowego dla nierezydenta

Marzec 14th, 2010 Edit This

Jakiś czas temu jeden z moich klientów zapytał mnie, który urząd skarbowy jest dla niego właściwy, jeżeli utracił on już swoją rezydencję podatkową. Powiem szczerze, że pytanie to nieco zbiło mnie z nóg, gdyż jest ono oczywiste (i dość powszechne), natomiast nigdy nie miałem okazji udzielić komukolwiek odpowiedzi na to pytanie i … po prostu nie wiedziałem, co temu klientowi odpowiedzieć… nie znałem odpowiedzi.

Kiedy zacząłem szukać po aktach podatkowych, trafiłem na tekst rozporządzenia Ministra Finansów w spr. właściwości organów podatkowych. Poczytałem (chociaż nie jest to pasjonująca lektura do poduszki) i… niczego się nie dowiedziałem, gdyż tekst ten był już nowelizowany kilkukrotnie (wadą polskiego prawa podatkowego jest to, o zgrozo, że ciężko jest cokolwiek ustalić ze 100%-ową pewnością, ze względu na genialne wprost zapętlenie tego, co może być proste).

Co zrobiłem? Napisałem maila do doradcy podatkowego Tomasza Synosia, z którym współpracuję od dłuższego czasu przy rozliczaniu zagranicznych dochodów, z prośbą o wyjaśnienie. I to był strzał w 10-tkę! Jasna i rzeczowa odpowiedź nadeszła szybciej, niż ja sam bym ją odnalazł! Oto ona:

img_0015Hej Rafale,

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów o właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 165, poz. 1371, z późn. zm.) właściwym urzędem skarbowym dla osób, które zmieniają miejsce zamieszkania na zagranicę, za rok, w którym wyjechali z kraju, będzie dotychczasowy urząd. Od następnego roku ich urzędem będzie urząd właściwy do spraw opodatkowania osób zagranicznych.

Dokładnie mówi o tym § 11. ust 1, który stanowi: „Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach należnego za dany rok podatkowy podatku dochodowego:
1) od osób fizycznych dla podatników, którzy zmienili miejsce zamieszkania lub pobytu, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy – jest organ podatkowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie lub pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem – według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na jej terytorium;”

Pozdrawiam, T.S.

A zatem, jeżeli mój klient utracił polską rezydencję podatkową w roku 2009, to właściwym dla niego urzędem skarbowym będzie urząd, w którym rozliczał się on uprzednio. Dopiero za kolejny rok, czyli 2010, będzie on musiał rozliczyć się w urzędzie właściwym dla opodatkowania nierezydentów.

Proste, prawda? Tylko trzeba wiedzieć, gdzie to znaleźć! Tomasz wie, dlatego współpraca z nim jest dla mnie bardzo cenna!

***

Oto wizytówka doradcy podatkowego Tomasza Synosia (kliknięcie spowoduje przeniesienie na stronę firmową Tomasza):

tomasz-synos

skomentuj artykuł

Zwrot podatku z zagranicy – opodatkowanie w Polsce

Marzec 1st, 2010 Edit This

zwrot-zagranicznego-podatku-opodatkowanie-w-polsceDziś w Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się artykuł pod tytułem: Fiskus zabiera podatnikom zwrócony z zagranicy PIT. Dotyczy on oczywiście zasadności obowiązkowego zwrotu polskiemu fiskusowi podatku, który został otrzymany z zagranicy. W artykule cytowana jest moja wypowiedź:

Osoba, która otrzymała zwrot podatku od zagranicznego fiskusa, jeżeli uprzednio rozliczała się z zagranicznych dochodów metodą odliczenia proporcjonalnego, ma obowiązek wykazania odpowiedniej jego części przed polskim fiskusem. Rafał Chmielewski, prawnik, specjalista w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, wyjaśnia, że chodzi tu o tę część, która jest równa kwocie, jaka obniżyła w Polsce podatek do zapłaty w rozliczeniu za rok, za który podatek ten został podatnikowi zwrócony.

– Obowiązek ten dotyczy osób będących polskimi rezydentami podatkowymi, natomiast nie odnosi się do podatników, którzy rozliczali się w Polsce metodą wyłączenia z progresją – podkreśla ekspert.

Zastrzega jednak, że zwrócony podatek nie jest dochodem podatnika, ale kwotą podatku zwróconego. Wynika z tego, że kwoty tej nie można doliczyć do sumy dochodów z pracy i następnie opodatkować, ale właśnie należy ją – w odpowiedniej części – oddać fiskusowi.

Do całości artykułu zapraszam tutaj >>

podatki_m

Zobacz, jak łatwo rozliczysz swój zwrot podatku  z zagranicy, korzystając z ulgi abolicyjnej! Książka Jak rozliczyć zagraniczne dochody na PIT-36 i skorzystać z Ulgi Abolicyjnej – mój wielokrotny bestseller – plus wiele pożytecznych bonusów, dostępna jest właśnie tutaj. Zamów już dziś!

sss

skomentuj artykuł

Zagraniczne odsetki – opodatkowanie w Polsce

Luty 23rd, 2010 Edit This

interestWczoraj otrzymałem takiego maila od jednego z klientów:

Od dłuższego już czasu pracuję w Austrii i dzięki Pana informacjom sprawy podatków załatwiłem sobie po mojej myśli i dla świętego spokoju. Z abolicją podatkową też dałem radę dzięki Pana publikacjom! Pozostaje kwestia opodatkowania odsetek na koncie w Austrii. Oszczędności nie gromadzę tam, ale parę Euro na koncie zawsze jest i głupio by było polec na tym polu za parę groszy o czym często Pan wspomina. O ile dobrze mnie poinformowano to w Austrii podatek od odsetek wynosi 25%, w Polsce natomiast 19%, różnica jest na moją korzyść i pozostaje tylko pytanie, czy w takim przypadku muszę wypełniać i składać w US PIT-y stwierdzające powyższą sytuację!

Nasuwają mi się tutaj co najmniej dwie uwagi:

  1. Rozliczenie odsetek jest obowiązkiem nawet wtedy, kiedy nie ma co rozliczać. W tym przypadku podatek pobrany od odsetek w Austrii jest znacznie większy, niż w Polsce, i w wyniku zastosowania metody zaliczenia podatek od tych zagranicznych odsetek wyniesie „0″. Mimo tego trzeba je rozliczyć. Gdyby odsetki otrzymane w Austrii były zwolnione z podatku w Polsce na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania AUS-PL, to wtedy nie byłoby konieczności składania deklaracji podatkowej, ale w obecnej sytuacji jest to obowiązek.
  2. W umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania AUS-PL istnieje zapis, że odsetki rezydenta zagranicznego mogą byc opodatkowane w wysokości 5%. A więc, jeżeli podatnik przedstawi swój certyfikat rezydencji podatkowej w Banku (albo innej instytucji finansowej), to może te odsetki opodatkować w stopniu znacznie niższym, czyli właśnie w wysokości 5%. Oczywiście i tak rodziło to będzie obowiązek opodatkowania w Polsce stawką 19%-ową (po odjęciu podatku austriackiego w Polsce będzie to faktycznie 14%), jednak będzie to już o wiele mniej, niż wspomniane 25%. Rzecz jasna, że największą korzyść osiągną tutaj osoby uzyskujące duże odsetki od dużych oszczędności, ale zawsze warto mieć to na uwadze.

podatki_m

Zobacz, jak łatwo rozliczysz swój zagraniczny podatek od dochodów z pracy i odsetek, korzystając z ulgi abolicyjnej! Książka Jak rozliczyć zagraniczne dochody na PIT-36 i skorzystać z Ulgi Abolicyjnej – mój wielokrotny bestseller – plus wiele pożytecznych bonusów, dostępna jest właśnie tutaj. Zamów już dziś!

aaaaaa

skomentuj artykuł

Podoba Ci się ten Blog ? Poleć go znajomym !