podwójne opodatkowanie czyli jak rozliczyć zagraniczne dochody w Polsce i maksymalnie zmniejszyć swój podatek

Emerytura z Anglii – opodatkowanie w Polsce

Autor wpisu: data: 10 lutego, 2010

emerytura-z-zagranicyNie tak dawno pisałem generalnie o specyfice opodatkowania emerytur i rent otrzymywanych z zagranicy (Emerytura z zagranicy - ulga abolicyjna). Czas więc na dokładniejsze omówienie tego tematu w doniesieniu do poszczególnych krajów. Jako pierwsza - emerytura z Wielkiej Brytanii.

Jako że emerytura z Anglii jest dochodem zagranicznym polskiego rezydenta podatkowego, to istnieje niebezpieczeństwo jej opodatkowania w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania tego świadczenia powinniśmy sięgnąć do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania PL-UK, która ten problem jednoznacznie rozwiązuje. Czytamy tam:

Artykuł 17 Emerytury i renty

1. Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 18 ustęp 2 niniejszej Konwencji, emerytury, renty i inne podobne wynagrodzenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

2. Bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu, jednorazowe wypłaty w ramach systemu emerytalnego utworzonego w jednym Umawiającym się Państwie i wypłacane na rzecz osoby mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie podlegają opodatkowaniu tylko w pierwszym wymienionym Państwie.

Pierwszy ustęp mówi jednoznacznie, gdzie emerytura (no i rzecz jasna renta) z Anglii podlega wyłącznemu opodatkowaniu. Jest to miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do tego świadczenia, a więc miejsce rezydencji podatkowej emeryta. Jeżeli jest on rezydentem polskim (tj. ma tutaj miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, jak mówi umowa) to jego emerytura może być opodatkowana TYLKO w Polsce. Oznacza to, że świadczenie emerytalne (lub też rentowe) powinno być zwolnione z podatku w Anglii.

Co zrobić, jeżeli organ emerytalno-rentowy w Wielkiej Brytanii opodatkowuje wypłatę emerytury, zanim ją prześle na rachunek bankowy w Polsce? Wystarczy przedstawić mu certyfikat rezydencji podatkowej wydany przez polskie władze podatkowe. To nie jest skomplikowane. Można też ubiegać się o zwrot podatku niesłusznie zapłaconego przez okres, w którym podatek w UK był pobierany, jednak trzeba pamiętać, że ten zwrot trzeba będzie opodatkować w Polsce.

Powracając do umowy... Artykuł 17 zawiera jeszcze jeden ustęp, w którym mówi się, że jeżeli dojdzie do jednorazowej wypłaty świadczenia, to jest ono wówczas opodatkowane TYLKO w tym państwie, z którego jest wypłacone. Jeżeli więc takie świadczenie emerytalne zostanie wypłacone z UK w formie jednorazowej, to może być ono opodatkowane tylko tam, natomiast w Polsce będzie zwolnione z podatku dochodowego. A zatem reguła ta mówi o przeciwnym opodatkowaniu zagranicznej emerytury, aniżeli ustęp pierwszy.

Emeryturę z zagranicy, a więc również emeryturę z Anglii, rozlicza się na formularzu PIT-36 z załącznikiem PIT-ZG. W rozliczeniu przysługują podatnikowi wszystkie ulgi podatkowe, z wyjątkiem ulgi abolicyjnej.

podatki_m

Zobacz, jak łatwo rozliczyć swój zagraniczny podatek, korzystając z ulgi abolicyjnej! Książka Jak rozliczyć zagraniczne dochody na PIT-36 i skorzystać z Ulgi Abolicyjnej - mój wielokrotny bestseller - plus wiele pożytecznych bonusów, dostępna jest właśnie tutaj. Zamów już dziś!

oooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooo

dodajdo

Komentarze są zablokowane.

 

Podoba Ci się ten Blog ? Poleć go znajomym !