podwójne opodatkowanie czyli jak rozliczyć zagraniczne dochody w Polsce i maksymalnie zmniejszyć swój podatek

Tagid ‘Zwrot podatku’Zwrot podatku z zagranicy – opodatkowanie w Polsce

1 marca, 2010 Edit This

Warning: Use of undefined constant strip_teaser - assumed 'strip_teaser' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/emarketi/domains/podwojneopodatkowanie.pl/public_html/wp-content/themes/new_blue/archive.php on line 68

zwrot-zagranicznego-podatku-opodatkowanie-w-polsceDziś w Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się artykuł pod tytułem: Fiskus zabiera podatnikom zwrócony z zagranicy PIT. Dotyczy on oczywiście zasadności obowiązkowego zwrotu polskiemu fiskusowi podatku, który został otrzymany z zagranicy. W artykule cytowana jest moja wypowiedź:

Osoba, która otrzymała zwrot podatku od zagranicznego fiskusa, jeżeli uprzednio rozliczała się z zagranicznych dochodów metodą odliczenia proporcjonalnego, ma obowiązek wykazania odpowiedniej jego części przed polskim fiskusem. Rafał Chmielewski, prawnik, specjalista w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, wyjaśnia, że chodzi tu o tę część, która jest równa kwocie, jaka obniżyła w Polsce podatek do zapłaty w rozliczeniu za rok, za który podatek ten został podatnikowi zwrócony.

– Obowiązek ten dotyczy osób będących polskimi rezydentami podatkowymi, natomiast nie odnosi się do podatników, którzy rozliczali się w Polsce metodą wyłączenia z progresją – podkreśla ekspert.

Zastrzega jednak, że zwrócony podatek nie jest dochodem podatnika, ale kwotą podatku zwróconego. Wynika z tego, że kwoty tej nie można doliczyć do sumy dochodów z pracy i następnie opodatkować, ale właśnie należy ją – w odpowiedniej części – oddać fiskusowi.

Do całości artykułu zapraszam tutaj >>

podatki_m

Zobacz, jak łatwo rozliczysz swój zwrot podatku  z zagranicy, korzystając z ulgi abolicyjnej! Książka Jak rozliczyć zagraniczne dochody na PIT-36 i skorzystać z Ulgi Abolicyjnej – mój wielokrotny bestseller – plus wiele pożytecznych bonusów, dostępna jest właśnie tutaj. Zamów już dziś!

sss

skomentuj artykuł

Rozliczenie zagranicznych dochodów – błędy w deklaracjach

16 lutego, 2010 Edit This

Warning: Use of undefined constant strip_teaser - assumed 'strip_teaser' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/emarketi/domains/podwojneopodatkowanie.pl/public_html/wp-content/themes/new_blue/archive.php on line 68

rozliczenie-zagranicznych-dochodaw-bledy-w-deklaracjach-rafal-chmielewskiJakiś czas temu miałem przyjemność udzielić wywiadu pani Ewie Matyszewskiej z Dziennika Gazety Prawnej w temacie najczęściej popełnianych przy rozliczeniach zagranicznych dochodów błędów.

Błędy były, są i będą się powtarzać, jako że rozliczenie dochodów z zagranicy jest dość skomplikowane (cały proces rozliczania tych dochodów razem z przykładami omawia mój przewodnik). Są jednak takie, które popełniane są przez podatników nagminnie. Chodzi tutaj o:

  • prawidłowe przeliczenie zagranicznego wynagrodzenia na złotówki;
  • prawidłowe ustalenie dochodu;
  • prawidłowe określenie kwoty kosztów uzyskania przychodów;
  • prawidłowe obliczenie diet, oraz
  • prawidłową wpłatę zwróconego z zagranicy podatku.

oo

Wszystkie te mankamenty wyjaśniam na łamach Gazety Prawnej w wywiadzie zatytułowanym: Jak w składanym do urzędu skarbowego PIT-36 wykazać zarobki osiągane przez podatnika za granicą.

ko

podatki_m

Zobacz, jak łatwo rozliczyć swój zagraniczny podatek, korzystając z ulgi abolicyjnej! Książka Jak rozliczyć zagraniczne dochody na PIT-36 i skorzystać z Ulgi Abolicyjnej – mój wielokrotny bestseller – plus wiele pożytecznych bonusów, dostępna jest właśnie tutaj. Zamów już dziś!

ok

skomentuj artykuł

Zwrot podatku – pismo MF do RPO – mój komentarz

19 listopada, 2009 Edit This

Warning: Use of undefined constant strip_teaser - assumed 'strip_teaser' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/emarketi/domains/podwojneopodatkowanie.pl/public_html/wp-content/themes/new_blue/archive.php on line 68

Niestety Minister Finansów trzyma w zaparte i nie zezwala w swoim liście do Rzecznika Praw Obywatelskich na wyłączenie obowiązku zwrotu zagranicznego podatku polskiemu fiskusowi. W związku z tym, że argumenty przytaczane przez Ministra Finansów (a w zasadzie przez jednego z jego pracowników) nie wykazują – lekko mówiąc – zgodności z prawem, postanowiłem sporządzić komentarz do jego argumentów. Z nieoficjalnej rozmowy dowiedziałem się, że RPO będzie jeszcze ten temat drążył, więc być może moje starania nie pójdą na marne i stan prawno podatkowy w zakresie obowiązkowego zwrotu zagranicznego podatku zostanie zmieniony.

Dalej zobaczycie kopię mojego komentarza wysłanego do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Z góry przepraszam za formalny język, który jest konieczny w sprawach urzędowych. Mój kometarz jest tutaj >>

skomentuj artykuł

Zwrot podatku – pismo MF do RPO – mój komentarz

19 listopada, 2009 Edit This

Warning: Use of undefined constant strip_teaser - assumed 'strip_teaser' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/emarketi/domains/podwojneopodatkowanie.pl/public_html/wp-content/themes/new_blue/archive.php on line 68

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

Komentarz do pisma Ministra Finansów z dnia 27 marca 2009 roku

 

W odniesieniu do pisma Ministra Finansów do Rzecznika Praw Obywatelskich, Znak: DD4/0602/85/MMQ/09/BMI9-2222, pozwalam sobie na komentarz do przytoczonych tam argumentów w przedmiocie zasadności wprowadzenia zmian w prawie podatkowym, zmierzających do wyeliminowania obowiązku zwrotu podatku otrzymanego z zagranicy przez osoby rozliczające się w Polsce metodą zaliczenia proporcjonalnego.

Swój głos w tej sprawie uznałem za potrzebny, jako że ze swojej praktyki wiem, jak wielka liczba osób uzyskujących za granicą dochody z pracy boryka się z niesłusznym opodatkowaniem otrzymanego z zagranicy podatku w stosunku do osób, których dochody z pracy za granicą są w Polsce wyłączone i, de facto, zwrot podatku powoduje u nich zupełny brak opodatkowania. W związku z tym, że materia ta nie jest przystępna dla osób niezwiązanych z międzynarodowym prawem podatkowym, osoby pokrzywdzone nie mogą się skutecznie bronić, co skrzętnie wykorzystuje polski fiskus. Wydaje się zatem, że każdy głos w tej sprawie, zmierzający do zmiany prawa w tym przedmiocie, jest uzasadniony.

W w/w piśmie Minister Finansów (dalej: MF) słusznie zauważa się, że przyjęte w ustawie rozwiązania wyrównują różnice przyjęte pomiędzy metodami unikania podwójnego podatkowania, przy zachowaniu obowiązujących w danym roku przepisów prawa, czyli ustawy o PIT. Tak samo prawidłowo zauważył on obecny obowiązek zwrotu podatku otrzymanego z zagranicy, jeżeli podatnik rozliczał się metodą zaliczenia proporcjonalnego.

Dalej MF uzasadnia prawidłowość zastosowania różnych norm prawnych do osób znajdujących się w różnych stanach faktycznych. Co do zasady taki tok rozumowania jest prawidłowy i zgodny z obowiązującym prawem, w tym unijnym prawem podatkowym, jednakże nie można mówić tutaj o różnych stanach faktycznych, gdyż wszystkie osoby uzyskujące dochody za granicą znajdują się w tym samym stanie faktycznym, w związku tym, powinny się do nich stosować te same (i takie same) reguły prawa podatkowego. Taki też słuszny cel miała ustawa z dnia 25 lipca 2008 roku o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: ustawa abolicyjna), co można odczytać w jej uzasadnieniu. A zatem osoby uzyskujące za granicą dochody i rozliczające się w Polsce metodą zaliczenia proporcjonalnego, powinny ponosić taki sam ciężar podatkowy, co osoby rozliczające się w Polsce metodą wyłączenia, gdyż pozostają w tym samym stanie faktycznym, tj. obie grupy podatników są zatrudnione za granicą, i uzyskują tam dochody z pracy (O konieczności równego traktowania podatników ze względu na ich pozostawanie w tym samym stanie faktycznym wypowiedział się również ETS w sprawie Schumcker – nr C-279/93)

MF, jak czytamy dalej w piśmie, słusznie zauważa możliwość naruszenia zasad konstytucyjnych w przypadku wprowadzania nowych zasad prawnych w ciągu roku podatkowego (dotyczy to jednak tylko podatków związanych z rocznym okresem podatkowym). Jednakże trzeba zauważyć, iż możliwe i nie sprzeczną z Ustawą Zasadniczą są zmiany prawno-podatkowe działające na korzyść podatnika, czyli zmierzające do zmniejszenia jego ciężaru podatkowego, co jest przedmiotem sporu. Co więcej, likwidacja obowiązku podatkowego w postaci konieczności zwrotu podatku zagranicznego nie wiąże się ze zmianą zakresu tego obowiązku w ciąg roku podatkowego, jak twierdzi MF, ale na koniec roku podatkowego, tj. dochodzi do skutku w rozliczeniu za rok podatkowy (zwrot zagranicznego podatku ma miejsce w rozliczeniu rocznym PIT-36).

Jak dalej wypowiada się w piśmie MF, ustawa abolicyjna nie dotyczy podatników otrzymujących z zagranicy dochody tzw. bierne (emerytury i renty). Po czym MF argumentuje, że wprowadzenie zwolnienia z obowiązku zwrotu zagranicznego podatku polskiemu fiskusowi spowodowałoby konieczność dokonania korekty zeznania podatkowego przez podatników nie objętych ustawą abolicyjną i zapłaty przez nich odsetek za zwłokę. Odnosząc się do tych argumentów trzeba powiedzieć, że faktycznie zmiana prawa w interesującym nas zakresie wiązałaby się ze zmianą obowiązku podatkowego niektórych podatników uzyskujących dochody bierne. Podkreślenia wymaga jednak fakt, że grupa tych podatników jest znikoma, gdyż dotyczy tylko tych emerytur i rent, które otrzymywane są z krajów, z których dochody w Polsce rozlicza się metodą zaliczenia, a tych jest mniejszość. Co więcej, większość umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawiera zastrzeżenie, iż dochody te są opodatkowane tylko w kraju ich odbiorcy, a więc w Polsce, i w związku z tym nie wchodzi tutaj w grę stosowanie metody unikania podwójnego opodatkowania, jako że niebezpieczeństwo takiego opodatkowania tutaj nie zachodzi. Będąc jeszcze bardziej szczegółowym, problem odnosi się wyłącznie do podatników otrzymujących emerytury i renty z USA i Danii (oraz rajów podatkowych), gdyż tylko w umowach z tymi krajami istnieje możliwość ich tamtejszego opodatkowania, co prowadzi w konsekwencji do zastosowania w Polsce metody zaliczenia proporcjonalnego.

Należy w tym miejscu postawić pytanie, czy rzeczywiście zmiana prawa w interesującym nas zakresie wiązałby się z koniecznością korekty deklaracji podatkowej. Korektę deklaracji składa się, jak wiemy, za lata ubiegłe. Biorąc pod uwagę wsteczne działanie ustawy abolicyjnej (czyli faktyczną abolicję podatkową, w odróżnieniu od ulgi podatkowej tzw. abolicyjnej, wprowadzonej tą ustawą), podatnicy ci nie musieliby składać korekty deklaracji podatkowej, gdyż abolicja podatkowa ich nie dotyczyła. A zatem ten zarzut MF należy uznać za nieuzasadniony. Podobnie zresztą jak obawa, że podatnicy ci musieliby zapłacić odsetki za zwłokę (ten argument pozostawiam bez komentarza, gdyż wg mnie nie ma podstaw prawnych).

Dalej w piśmie czytamy, że wprowadzenie zmian do ustawy o PIT „stanowiłoby zatem nierówność wobec pozostałych podatników nie objętych ustawą” co naruszyłby Konstytucyjną zasadę równości wobec prawa. Jak już wiemy z powyższych wywodów, o nierówności w prawie podatkowym możemy mówić w wówczas, kiedy do podatników znajdujących się w tym samym stanie faktycznym znajdują zastosowanie różne normy prawne. Wywieść z tej zasady można regułę (przytaczaną zresztą przez ETS w sprawie Schumacker), że pożądana jest sytuacja, w której różnym normom prawnym podlegają osoby znajdujące się w różnych stanach faktycznych. Zatem nie można się zgodzić z powyższym twierdzeniem MF, jakoby wprowadzenie zwolnienia z obowiązku zwrotu zagranicznego podatku przez podatników pracujących za granicą, godziłoby w osoby otrzymujące z zagranicy dochody o charakterze biernym. Są to zupełnie inne stany faktyczne: jedna grupa podatników czynnie uzyskuje dochody z pracy za granicą, druga zaś – dochody bierne z zagranicy (w przeważającej liczbie przypadków grupa ta nie przebywa poza Polską).

Kolejny argument MF to zarzut, jakoby celem ustawy abolicyjnej nie było zrównanie obciążenia podatkowego dwóch grup podatników pracujących za granicą. W uzasadnieniu do tej ustawy czytamy: Istotą projektowanej regulacji jest stworzenie rozwiązania przewidującego fikcję prawną nieistnienia różnic w zakresie traktowania polskich rezydentów uzyskujących dochody z określonych źródeł przychodów położonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrażony tutaj cel ustawy abolicyjnej mówi wręcz o zrównaniu statusu podatkowego osób pracujących za granicą.

Dalej w piśmie czytamy, że w większości przypadków nie można mówić o obciążeniu podatkowym osób pracujących za granicą, gdyż otrzymanie podatku z zagranicy wiąże się z ich całkowitym nieopodatkowaniem. Oczywiście jest to prawda, jednakże to samo dotyczy też osób rozliczających się w Polsce metodą wyłączenia, a przedmiotem sporu jest przede wszystkim ujednolicenie opodatkowania osób pracujących za granicą.  Skoro MF dopuszcza możliwość całkowitego nieopodatkowania osób rozliczających się w Polsce z zagranicznych dochodów metodą wyłączenia, to również powinien dopuścić taką możliwość wobec osób rozliczających się metodą zaliczenia proporcjonalnego, jako że znajdują się one w identycznej sytuacji faktycznej.

Uwagi końcowe

W mojej opinii, MF w ogóle nie zauważa dyskryminującego problemu obowiązku zwrotu podatku. Dotyczy to zarówno osób, które złożyły wnioski o abolicję podatkową, jak również – przede wszystkim – osób korzystających obecnie i w przyszłości z tzw. ulgi abolicyjnej (oba rozwiązania przyjęte tą samą ustawą). Jeszcze raz należy podkreślić, że celem ustawy abolicyjnej było zrównanie statusu podatkowego dwóch grup podatników znajdujących się z tym samym stanie faktycznym. Cel ten jednak został zrealizowany jedynie połowicznie, gdyż jedna grupa podatników wciąż ponosi większy ciężar podatkowy od drugiej, a więc jest w oczywisty sposób dyskryminowana.

Oczywiście można argumentować, że rozumienie prawa podatkowego opiera się głównie na wykładni literalnej i wyrażony w ustawie obowiązek zwrotu podatku zagranicznego ma wyższość nad zwolnieniem z tego obowiązku w skutek zastosowania wykładni celowościowej. Jednakże implementacja do polskiego systemu prawnego zasad prawa wspólnotowego, które w dużej mierze opiera się podejściu teleologicznym (w tym też do prawa podatkowego), zobowiązuje do brania pod uwagę przy wykonywaniu prawa również celu wydania wykonywanych przepisów. Skoro jednak ani MF, ani organy podatkowe, nie chcą barć pod uwagę celu wydania ustawy, to przynajmniej powinni oni dążyć do zmiany obowiązującego prawa, aby było ono spójne i nie powodowało skutku dyskryminującego jednych podatników wobec drugich.

W efekcie społeczny cel ustawy, czyli zachęcenie naszych rodaków do powrotu do kraju, nie został osiągnięty, gdyż pomimo faktycznego zwolnienia ich z obowiązku zapłaty podatku od zagranicznych dochodów, wciąż są oni opodatkowani od zwróconego im podatku, co – dodatkowo w związku z brakiem dostatecznej informacji na ten temat – powoduje podtrzymanie poczucia krzywdy ze strony naszego państwa. Wypada mieć tylko nadzieję, że jednak MF, albo inny organ projektodawczy, ostatecznie poczują się w obowiązku podjęcia próby zmiany obecnego stanu prawa podatkowego w przedmiotowym zakresie.

Rafał Chmielewski

Prawnik, ekspert międzynarodowego prawa podatkowego

www.CentrumPrawaEuropejskiego.eu

www.PodwojneOpodatkowanie.pl

 

skomentuj artykuł

Zwrot podatku – odpowiedź Ministra Finansów

6 listopada, 2009 Edit This

Warning: Use of undefined constant strip_teaser - assumed 'strip_teaser' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/emarketi/domains/podwojneopodatkowanie.pl/public_html/wp-content/themes/new_blue/archive.php on line 68

W końcu udało mi się uzyskać z biura Rzecznika Praw Obywatelskich pismo, które przesłał mu Minister Finansów na pytanie Rzecznika w sprawie wątpliwości konstytucyjnych, co do obowiązku zwrotu podatku wcześniej odzyskanego z zagranicy, o czym pisałem w artykule Abolicja versus zwrot podatku z zagranicy. Kwestia zgodności stanu obecnego prawnego z konstytucją jest – według mnie – wątpliwa, gdyż nierówno traktuje pod tym względem osoby rozliczające z zagranicznych dochodów metodą zaliczenia oraz osoby rozliczające się metodą wyłączenia, na niekorzyść  pierwszej grupy podatników. Problem tej nierówności został zauważony również przez dużą rzeszę podatników, z których część pisała i dzwoniła do mnie w tej sprawie z prośbą o interwencję (identyczny problem dotyczy podatników posiadających ulgę budowlaną, o czym również pisałem na łamach mojego serwisu tutaj).

Na szczęście po moim wywiadzie w Gazecie Prawnej problemem zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich, kierując do Ministra Finansów stosowną prośbę w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Pismo, które Rzecznik otrzymał znaleźć można tutaj >>

Rafał

PS.: Treść pisma podaję bez żadnych zmian. Wkrótce napiszę, jakie jest moje stanowisko na argumenty przytoczone przez Ministra Finansów.

PPS.: Już jest moje stanowisko w odpowiedzi na argumenty MF. Można się z nim zapoznać tutaj >>

skomentuj artykuł

Zwrot podatku a ulga abolicyjna

2 listopada, 2009 Edit This

Warning: Use of undefined constant strip_teaser - assumed 'strip_teaser' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/emarketi/domains/podwojneopodatkowanie.pl/public_html/wp-content/themes/new_blue/archive.php on line 68

Dziś otrzymałem bardzo ciekawe i – można powiedzieć – na czasie pytanie w komentarzu. Dotyczy ono zwrotu podatku z Holandii na tle przepisów o uldze abolicyjnej. Wiele osób nie wie, co zrobić właśnie z takim zwrotem, ale nie ma się co dziwić, gdyż organy podatkowe same nie do końca zdają sobie sprawę z tego, jak podatkować zwrot zagranicznego podatku. Na przykład, o czym już mówiłem wielokrotnie także na łamach Gazety Prawnej, fiskus konsekwentnie odmawia prawa do odzyskania wpłaconego mu zagranicznego podatku, jeżeli podatki skorzystał z abolicji podatkowej. W przypadku ulgi abolicyjnej mamy do czynienia z nieco inną sytuacją, aniżeli to miało miejsce przy abolicji podatkowej, stąd też miejmy nadzieję, że i decyzje „drużyny fiskusa” będą dla nas bardziej korzystne.

Zapraszam więc dalej do treści pytania oraz do mojego wyjaśnienia problemu opodatkowania zwrotu podatku w kontekście ulgi abolicyjnej >>

skomentuj artykuł

Podwójna rezydencja i zwrot podatku z UK

2 września, 2009 Edit This

Warning: Use of undefined constant strip_teaser - assumed 'strip_teaser' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/emarketi/domains/podwojneopodatkowanie.pl/public_html/wp-content/themes/new_blue/archive.php on line 68

Dzisiaj odpowiedź na jedno z pytań, które od Was otrzymuję za pomocą zakładki Zadaj Mi Pytanie. Pytanie to, a w zasadzie problem, jaki ono porusza, jest z jednej strony typowe ale z drugiej – wielowątkowe, i dlatego uznałem, iż jest ono na tyle ciekawe, że warto – po prostu – zrobić na jego podstawie wpis. Oto co mi napisała jedna z moich czytelniczek:

Witam Panie Rafale!

Mam pytanie dotyczące pracy w UK i oczywiście podatków. Zaczęlismy z mężem pracować w UK w 2006 roku, ale również uzyskalismy dochody w Polsce, dlatego właśnie rozliczyliśmy się i wpłaciliśmy polskiemu fiskusowi sporą kwotę podatku. Od 2007 roku, do końca paźdiernika 2008, pracowaliśmy i mieliśmy dochód tylko w UK. Ponieważ mój mąż podjął pracę od grudnia 2008 w Polsce i wrócilismy do kraju, to uwzględniliśmy nasze dochody z UK w zeznaniu podatkowym za 2008 rok. Mam pytanie: czy teraz w związku z tym, że staramy sie o zwrot nadpłaconego podatku z anglii, będę musiała go pokazać naszemu US, czyli będę musiała składać jakies korekty itp.

Pozdrawiam A.

Jaka może być odpowiedź na to pytanie? Czytajcie dalej >>

skomentuj artykuł

Prowizje firm pośredniczących w odzyskaniu podatku z zagranicy

5 czerwca, 2009 Edit This

Warning: Use of undefined constant strip_teaser - assumed 'strip_teaser' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/emarketi/domains/podwojneopodatkowanie.pl/public_html/wp-content/themes/new_blue/archive.php on line 68

Zgodnie z obietnicą udostępniam Wam efekt mojej wielogodzinnej pracy: zestawienie prowizji pobieranych przez firmy pośredniczące w odzyskaniu podatku z zagranicy. Dzięki temu małemu eBookowi nie tylko zaoszczędzicie czas, szukając po sieci i porównując poszczególne oferty, ale przede wszystkim wybierzecie tą, która jest dla Was najkorzystniejsza.

Ta mała książeczka omawia również niektóre ważne kwestie związane z opodatkowaniem w Polsce zwrotu podatku z zagranicy.

Pełne zestwienie firm oraz ich prowizji dostaniecie mailem zapisując się tutaj: E-mail:

Imię:

Zgadzam się z Polityką Prywatności

 

Razem z zestawieniem otrzymacie też mój darmowy przewodnik po rozliczaniu zagranicznych dochodów na PIT-36. Polecam! It’s freeee!
Rafał

skomentuj artykuł

Zwrot podatku – prowizje firm pośredniczących

27 maja, 2009 Edit This

Warning: Use of undefined constant strip_teaser - assumed 'strip_teaser' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/emarketi/domains/podwojneopodatkowanie.pl/public_html/wp-content/themes/new_blue/archive.php on line 68

Zanim poruszyłem na łamach tego bloga wątek zwrotu podatku z zagranicy rozpocząłem internetowe poszukiwania informacji dostępnych na ten temat. Wszak jest to przecież jedyne źródło takich informacji.

Kiedy podczas tych poszukiwań chciałem się rozeznać, która z ofert firm pośredniczących w odzyskaniu podatku z zagranicy jest najbardziej korzystna, okazało się, że w całej sieci nie ma żadnego wiarygodnego zestawienia, a te zaś, które są dostępne, są albo przestarzałe, albo też budzą poważne wątpliwości co do swojej bezstronności. Tym samym osoba, która zamierza skorzystać z usług takiej firmy (do czego namawiałem Was tutaj>>) musi samodzielnie przeczesywać zasoby sieci w poszukiwaniu najkorzystniejszej dla siebie oferty.

A jak wygąda takie przeczesywanie? Prawie zawsze w ten sam sposób: Google -> „zwrot podatku z zagranicy” -> wyniki wyszukiwania. Wybieramy najczęściej jedną z pierwszych firm. Czy jednak jest to najkorzystniejsza oferta? Skoro oferta takiej firmy jest na pierwszej stronie z wynikami wyszukiwania to wydaje się, że jest tam dlatego, że wiele osób zagląda na jej stronę i w związku z tym chyba jest warta uwagi, a zatem ma korzystną ofertę…

Nic bardziej BŁĘDNEGO!

Niestety (albo „stety”) oglądalność i liczba gości na stronie prawie nie mają już dziś znaczenia dla dobrego pozycjonowania strony. Gdyby tak było, to nie istniałoby tyle firm oferujących tego rodzaju usług. Nie ważne zatem, w jaki sposób adres firmy pośredniczącej znalazł się na pierwszej stronie (a znalazł się tam zapewne dzięki sztucznemu pozycjonowaniu), ważne jest jednak to, że oferta takiej firmy wcale nie musi być korzystna!

Aby odszukać ofertę „szytą dla siebie” trzeba przeczesać wyniki co najmniej do strony dziesiątej, następnie porównać dane, i jeszcze do tego skontakować się z wybraną firmą, aby ta zechciała nam przedstawić rzeczywiste koszty dodatkowe, których wyświetla na swojej stronie internetowej.

A więc chcąc Wam nieco pomóc w tych poszukiwaniach, sam zabrałem się do roboty 🙂 I wyszedł mi z tej pracy mały eBook, który zawiera zestawienie ofert niemal wszystkich firm pośredniczących w otrzymaniu zapłaconego za granicą podatku wraz z komentarzem, na co zwracać uwagę przy wyborze oferty.

Ebooka można pobrać stąd>>

Pozdrawiam Was,

Rafał

<< Zobacz wpis dotyczący zwrotu podatku z zagranicy

<< Zobacz moją wypowiedź w Telewizji Podatkowej.tv

skomentuj artykuł

Zwrot podatku z zagranicy – nie zawsze korzystny!

19 maja, 2009 Edit This

Warning: Use of undefined constant strip_teaser - assumed 'strip_teaser' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/emarketi/domains/podwojneopodatkowanie.pl/public_html/wp-content/themes/new_blue/archive.php on line 68

Poprzednim razem omawiałem procedurę zwrotu podatku z zagranicy, a także kwestie związane z jego opodatkowaniem w Polsce. Są to bardzo ważne zagadnienia, nie zupełnie znane powszechnie. Tym razem czuję się w obowiązku przestrzec Was, moi Przyjaciele, przed sytuacją, w której pomimo zwrotu podatku z zagranicy nie wyjdziecie na tym korzystnie i może Was to kosztować utratę kilkuset złotych.

Tak będzie w jednej jedynej sytuacji, o której musicie wiedzieć, zanim złożycie wniosek o zwrot podatku. Zapraszam Was dalej tutaj >>

Pozdrawiam, Rafał.

<< Zobacz moją wypowiedź w Gazecie Prawnej w tym przedmiocie

<< Zobacz moją wypowiedź w Telewizji Podatkowej

skomentuj artykuł

Podoba Ci się ten Blog ? Poleć go znajomym !