podwójne opodatkowanie czyli jak rozliczyć zagraniczne dochody w Polsce i maksymalnie zmniejszyć swój podatek

Żołnierz za granicą – jakie podatki

Czerwiec 26th, 2009 Edit This

Jakie podatki musi płacić żołnierz pracujący za granicą

Opodatkowanie dochodów żołnierzy pełniących służbę zagraniczną budzi wiele wątpliwości, na co wpływ ma głównie duża różnorodność realizowanych przez nich za granicą funkcji. Dotyczy to również żołnierza będącego członkiem służby zagranicznej w kraju objętym działaniami wojennymi. Aby określić zakres jego obowiązku podatkowego, należy wcześniej ustalić jakiego rodzaju otrzymuje on wynagrodzenie.

Wedle ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (USWZZ) żołnierz otrzymuje uposażenie oraz inne należności pieniężne. Uposażenie może mieć charakter uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia, natomiast  inne należności pieniężne to – zgodnie z USWZZ – między innymi należności związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa. Dalej USWZZ wskazuje, iż należnościami związanymi z pełnieniem służby za granicą jest należność zagraniczna, dodatek wojenny, oraz inne należności niezbędne do pokrycia kosztów pobytu żołnierza za granicą.

Problem należności zagranicznych reguluje również rozporządzenie ministra obrony narodowej z dnia 16 czerwca 2004 roku w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa. Akt ten dzieli żołnierzy wykonujących swoje obowiązki służbowe za granicą na dwie kategorie, tj. wyznaczonych i skierowanych do pełnienia służby, co wprost przekłada się na ich zakres opodatkowania. Żołnierz będący członkiem służby zagranicznej należy do kategorii pierwszej, a zatem – zgodnie rozporządzeniem – może on otrzymywać: należności zagraniczne, dodatki wojenne, dodatki adaptacyjne, oraz należności pieniężne z tytuł podróży służbowej.

Zakres opodatkowania żołnierza stanowiącego część służby zagranicznej reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (UPDOF). Zgodnie z art. 21, ust. 1, pkt 110 wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przysługujących członkowi służby zagranicznej wykonującemu obowiązki służbowe w placówce zagranicznej (…), wynikających z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie, z wyjątkiem wynagrodzeń za pracę, ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, dodatku zagranicznego (należności zagranicznej) oraz zasiłków chorobowych i macierzyńskich.

Z przytoczonego przepisu wynika zatem wyraźnie zakres opodatkowania żołnierza pełniącego swoje obowiązki w ramach służby zagranicznej. Nawiązując do treści powołanego wyżej rozporządzenia, jak również USWZZ należy wskazać, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega: uposażenie żołnierza (bez względu na to, czy jest ono wypłacane w kraju, czy za granicą) gratyfikacja urlopowa, dodatek zagraniczny, a także różnego rodzaju zasiłki.

Opodatkowaniu nie podlegają natomiast pozostałe części składowe wynagrodzenia. Są to dodatki wojenne (otrzymywane w wyniku obwieszczenia przez Ministra Spraw Zagranicznych o objęciu danego rejonu działaniami wojennymi), dodatki adaptacyjne, diety i zwroty kosztów podróży, a także inne przychody otrzymane na mocy innych aktów prawnych.

Trzeba tutaj dodać, że do żołnierza będącego członkiem służby zagranicznej w kraju objętym działaniami wojennymi nie stosuje się wyłączenia z art. 21, ust. 1, pkt 83 UPDOF, jako że nie bierze on udziału w konflikcie zbrojnym. Warto też nadmienić, co było wielokrotnie przedmiotem sporów żołnierzy z fiskusem, że żołnierz pełniący służbę za granicą nie ma możliwości obniżenia swojego przychodu o wartość 30% diety, gdyż pozostaje on w stosunku służbowym, który nie jest tożsamy z wymaganym tutaj stosunkiem pracy.

Gazeta Prawna, 22.06.2009 (nr 119)

Pozdrawiam i zachęcam – szczególnie żołnierzy – do pisania komentarzy, albo pytań (korzystając z zakładki Zadaj Mi Pytanie).

Rafał
————————-

podatki_mZobacz, jak łatwo rozliczyć swój zagraniczny podatek, korzystając z ulgi abolicyjnej! Książka Jak rozliczyć zagraniczne dochody na PIT-36 i skorzystać z Ulgi Abolicyjnej – mój wielokrotny bestseller – plus wiele pożytecznych bonusów, dostępna jest właśnie tutaj. Zamów już dziś!Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany aby móc komentować.

Subscribe without commenting

Podoba Ci się ten Blog ? Poleć go znajomym !