podwójne opodatkowanie czyli jak rozliczyć zagraniczne dochody w Polsce i maksymalnie zmniejszyć swój podatek

Opodatkowanie najmu w Polsce II

Październik 30th, 2009 Edit This

Opodatkowanie najmu przez zagranicznych rezydentów podatkowych

W sytuacji, w której właściciel wynajmowanej nieruchomości nie jest polskim rezydentem podatkowym, opodatkowanie dochodów z najmu będzie wyglądało nieco inaczej, ale jednak będzie znacznie prostsze. Powodem tego stanu rzeczy jest przede wszystkim fakt, że osoba taka nie ma obowiązku rozliczania swoich dochodów zagranicznych w Polsce, a więc nie musi – mając nawet polskie obywatelstwo – wykazywać tych dochodów i łączyć ich z dochodami z najmu.

Na osobach nie będących polskimi rezydentami podatkowymi ciąży ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. Oznacza to, że są oni tutaj opodatkowani jedynie od tych dochodów, które uzyskują w Polsce. Dochody zagraniczne tych osób nie są więc przedmiotem zainteresowania polskiego fiskusa. Wynika z tego, że jeżeli podatnik, nie będący polskim rezydentem podatkowym, uzyskuje z Polsce dochody z najmu, podlega on opodatkowaniu tylko od tych dochodów, bez konieczności ich łączenia z dochodami z zagranicy, chyba że uzyskuje również jakieś dochody w Polsce, to wówczas w zależności od formy opodatkowania, którą wybierze, będzie on łączył te dochody z dochodem z najmu, bądź też nie.

Dla jasności powtórzę: w omawianym przypadku dochody z najmu osoba nie będąca polskim rezydentem podatkowym rozlicza w Polsce bez konieczności ich łączenia z dochodami z zagranicy (co nie zmienia faktu, że prawdopodobnie będzie ona musiała rozliczyć dochód z polskiego najmu w państwie swojej rezydencji podatkowej).

W przypadku nierezydentów wynajmujących swoje nieruchomości w Polsce w grę wchodzą również zapisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Z reguły jest art. 6 („Dochód z majątku nieruchomego”), który ma mniej więcej tą samą treść we wszystkich umowach:

1. Dochód, osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z majątku nieruchomego (włączając dochód z gospodarstwa rolnego lub leśnego) położonego w drugim Umawiającym się Państwie, może być opodatkowany w tym drugim Państwie.

Wskazuje on sposób opodatkowania dochodów z nieruchomości, jeżeli jest ona wynajmowana przez nierezydenta. Zgodnie z jego treścią, dochód ten może być opodatkowany w kraju położenia nieruchomości. Nie oznacza to jednak dowolności, czy też możliwości wyboru samego faktu opodatkowania, a wręcz przeciwnie, oznacza to obowiązek opodatkowania tego dochodu, jeżeli tylko system prawa podatkowego obowiązujący w danym państwie takie opodatkowanie przewiduje. Państwo to może jednak zrezygnować z opodatkowania najmu nieruchomości, a wtedy opodatkowanie takie nie będzie konieczne. Zatem stwierdzenie „może być” odnosi się tylko i wyłącznie do państwa, jako prawodawcy.

Polska opodatkowuje dochód z najmu nieruchomości a zatem nierezydent ma obowiązek opodatkowania swojego dochodu z polskiej nieruchomości  w Polsce. Oczywiście może się zdarzyć, że konkretna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania wskaże wyraźnie, że tego rodzaju dochód jest opodatkowany tylko i wyłącznie w kraju rezydencji podatnika. W tej sytuacji opodatkowanie w Polsce nie będzie miało miejsca. Taka sytuacja jest jednak rzadkością.

Jeżeli podatnik wybrał formę podstawową opodatkowania dochodów z najmu nieruchomości, to wówczas powinien obliczyć swój polski dochód według polskiej skali podatkowej z art. 27 ustawy o PIT, i wpłacić podatek na podstawie uprzednio wypełnionej deklaracji podatkowej PIT-36. Identycznie może on postąpić, jeżeli opodatkowuje swój dochód z najmu  ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Jeżeli zaś wybierze ryczałtową formę opodatkowania, to wówczas składa deklarację PIT-28 (zobacz deklarację >>) i oblicza w niej podatek w wysokości 8,5% albo 20% – po przekroczeniu wartości dochodu w wysokości 4000 EUR.

<< Wstecz

podatki_m

Zobacz, jak łatwo rozliczyć swój zagraniczny podatek, korzystając z ulgi abolicyjnej! Książka Jak rozliczyć zagraniczne dochody na PIT-36 i skorzystać z Ulgi Abolicyjnej – mój wielokrotny bestseller – plus wiele pożytecznych bonusów, dostępna jest właśnie tutaj. Zamów już dziś!



Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany aby móc komentować.

Subscribe without commenting

Podoba Ci się ten Blog ? Poleć go znajomym !