podwójne opodatkowanie czyli jak rozliczyć zagraniczne dochody w Polsce i maksymalnie zmniejszyć swój podatek

Opodatkowanie dochodów z rajów podatkowych

4 lutego, 2010 Edit This

1. Kto rozlicza dochody z rajów podatkowych w Polsce?

Obowiązek rozliczenia tych dochodów spoczywa na osobach, które w roku podatkowym posiadały polską rezydencję podatkową. Kto zatem był takim rezydentem? Mamy tutaj dwa kryteria, z których spełnienie przynajmniej jednego skutkuje polską rezydencją podatkową, a więc koniecznością rozliczenia się w Polsce (art. 3 ustawy o PIT).

Pierwsze kryterium to liczba dni – 183 dni w roku podatkowym. Niekoniecznie muszą być spędzone w Polsce łącznie – liczy się suma tych dni w całym (polskim) roku podatkowym.

Drugie kryterium, to posiadanie w Polsce tzw. ośrodka interesów życiowych, na który składa się centrum interesów osobistych (rodzina, przyjaciele, pasja, życie kulturalne, itp.) oraz centrum interesów gospodarczych (zatrudnienie, firma, działalność gospodarcza).

Spełnienie choćby jednego z tych kryteriów powoduje, że jesteśmy rezydentami polskimi i mamy obowiązek rozliczenia swoich „rajskich” dochodów w Polsce.

Osoba uzyskująca dochody w raju podatkowym, jeżeli jest polskim rezydentem podatkowym,  powinna złożyć deklarację PIT-36 (oraz PIT-ZG) w Polsce i rozliczyć na niej dochody uzyskane z zagranicy.

Przeciwnie zatem, jeżeli osoba nie posiada w Polsce swego ośrodka interesów osobistych, jak również ośrodka interesów gospodarczych, a także nie przebywa w kraju więcej niż 183 dni w roku podatkowym, wówczas nie jest uznawana za polskiego rezydenta podatkowego i na terytorium polski nie ciąży na niej obowiązek podatkowy z tytułu dochodów uzyskanych w raju podatkowym.

2. Jak się rozliczamy

Dochody uzyskane z pracy w raju podatkowym rozliczamy stosując metodę unikania podwójnego opodatkowania, zwaną metodą zaliczenia proporcjonalnego. W dużym skrócie polega ona na tym, że od podatku obliczonego wg polskich przepisów do ogólnej sumy dochodów, odejmujemy podatek zapłacony w raju. Ta metoda unikania podwójnego opodatkowania występuje w ustawie o PIT (art. 27 ust. 9) w wariancie „proporcjonalnym”. Oznacza to więc, że od obliczonego podatku odjąć możemy podatek zapłacony za granicą do wysokości proporcji, w jakiej pozostaje dochód zagraniczny do ogólnej sumy dochodów. O tym, w jaki sposób dokładnie wyliczyć wartość wspomnianej proporcji napisałem tutaj >>.

————————-

podatki_m

Zobacz, jak łatwo rozliczyć swój zagraniczny podatek! Książka Jak rozliczyć zagraniczne dochody na PIT-36 i skorzystać z Ulgi Abolicyjnej – mój wielokrotny bestseller – plus wiele pożytecznych bonusów, dostępna jest właśnie tutaj. Zamów już dziś!

oooooooooo

oooooooooo

3. Czy stosujemy ulgi i odliczenia? Ulga Abolicyjna

Tak! Przy rozliczaniu zagranicznych dochodów przysługują nam wszystkie ulgi, które przewiduje prawo polskie. A jakie są najważniejsze? Ulgi budowlane, rehabilitacyjne, internetowe, prorodzinne (także, jeżeli dzieci powyżej 18 roku życia – ale nie dłużej niż do roku 25-go – uczyły się za granicą), a więc wszystkie ulgi, jakie przysługują w polskim prawie podatkowym… z wyjątkiem:

 • Ulgi Abolicyjnej
 • Ulgi w tytułu składek na zagraniczny ZUS i NFZ

Dlaczego ulga abolicyjna nie może znaleźć swojego miejsca w rozliczeniach dochodów z rajów podatkowych? Ponieważ zostało to zapisane wyraźnie w ustawie abolicyjnej, w której ulga ta została uregulowana. Art. 1 par. 2 ustawy  abolicyjnej mówi, że aktu tego nie stosuje się do przychodów uzyskiwanych w krajach i terytoriach wymienionych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Chodzi tu więc o takie kraje i terytoria jak:

 • Księstwo Andory
 • Anguila
 • Antigua i Barbuda
 • Aruba
 • Wspólnota Bahamów
 • Królestwo Bahrajnu
 • Barbados
 • Belize
 • Bermudy
 • Brytyjskie Wyspy Dziewicze
 • Wyspy Cooka
 • Wspólnota Dominiki
 • Gibraltar
 • Grenada
 • Guernsey/Sark/Alderney
 • Hongkong
 • Jersey
 • Kajmany
 • Liberia
 • Liechtenstein
 • Makau
 • Malediwy
 • Wyspa Man
 • Mauritius
 • Monako
 • Montserrat
 • Republika Nauru
 • Antyle Holenderskie
 • Niue
 • Panama
 • Samoa
 • Seszele
 • Federacja Sant Christopher
 • Saint Lucia
 • Saint Vincent i Grenadyny
 • Królestwo Tonga
 • Turks i Caicos
 • Wyspy Dziewicze
 • Vanuatu

Zauważcie jednak, że na tej liście nie ma kilku terytoriów, które są rajami podatkowymi, jak np. stan Delaware w USA. A więc nie wszystkie osoby pracujące w rajach nie będą objęte ulgą abolicyjną, ale tylko te, które uzyskują swoje dochody na wyżej wymienionych obszarach.

Co do ulgi z tytułu składek na zagraniczny ZUS i NFZ, to ich odliczenie od podstawy opodatkowania, oraz podatku, jest niemożliwe, ponieważ w ustawie o PIT wyraźnie zapisano, że jest to dozwolone tylko w odniesieniu do państw UE.

4. Do jakiego urzędu kierujemy deklarację podatkową?

Do tego urzędu, który jest dla nas właściwy ze względu na nasze miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. A zatem będzie to nasz urząd, w którym do tej pory się rozliczaliśmy. Jeżeli podatnik zmienił rezydencję podatkową na „rajską”, to wówczas urzędem właściwym jest urząd dla nierezydentów. W tym jednakże przypadku uwagi zawarte w niniejszym artykule nie miałyby zastosowania, gdyż odnoszą się one wyłącznie do osób będących polskimi rezydentami podatkowymi.

5. Zwrot podatku z zagranicy – opodatkowanie w Polsce

Najwięcej wątpliwości budzi kwestia opodatkowania w Polsce zwróconego z raju podatkowego podatku. Wiele osób nie ma świadomości tego obowiązku, a inne po prostu nie chcą go oddać polskiemu fiskusowi, ukrywając ten fakt. Nie dziwi to, skoro podatek najpierw zapłacony za granicą, a potem oddany podatnikowi, powinien być traktowany, jako jego własność, podobnie jak zwrot podatku z tytułu posiadanej ulgi podatkowej.

Tutaj jednak mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 45 ust. 3a) mamy wyraźny zapis, że jeżeli podatnik otrzymał z zagranicy zwrócony mu podatek, powinien go doliczyć do polskiego podatku w zeznaniu za rok podatkowy, za który się aktualnie rozlicza. Ważne jest jednak to, że nie chodzi tu o cały zwrócony podatek, ale o tą jego część, która uprzednio pomniejszyła polski podatek, kiedy podatnik rozliczał się z zagranicznych dochodów. Inaczej mówiąc, jeżeli dana osoba rozliczała się z dochodów uzyskanych w raju podatkowym  w Polsce, to korzystając z metody zaliczenia proporcjonalnego mogła ona obniżyć podatek do zapłaty w Polsce o podatek zapłacony za granicą (o czym mówiliśmy już powyżej). Podatek zapłacony już w raju obniżył więc podatek polski (albo go całkowicie skonsumował tak, że w Polsce zobowiązanie podatkowe w ogóle nie powstało). I teraz, w momencie zwrotu podatku z zagranicy, podatnik powinien oddać fiskusowi polskiemu właśnie tą część, która wcześniej pomniejszyła podatek polski. W ten sposób dochodzi do stanu pierwotnego, tak jakby podatek nigdy nie został zapłacony za granicą (albo przynajmniej jego część), natomiast w Polsce – nie doszło do obniżenia podatku polskiego o podatek zagraniczny (szczegółowo piszę o opodatkowaniu zwrotu zagranicznego podatku tutaj >>).

Szukając sposobu odzyskania podatku z raju podatkowego, można posłużyć się jedną z firm, zajmujących się profesjonalnie tego typu działalnością. Wykaz tych firm oraz zestawienie prowizji przez nie pobieranych można pobrać stąd >>

6. Odsetki na rachunkach i lokatach – opodatkowanie w Polsce

Teraz nie o dochodach z pracy, ale z oszczędności… Problem opodatkowania odsetek powstałych na rachunkach bankowych oraz na lokatach za granicą jest również mało znany i być może budzi więcej kontrowersji niż temat obowiązkowego zwrotu zagranicznego podatku polskiemu fiskusowi. Wiąże się to głównie z tym, że w wyniku wejścia w życie abolicji podatkowej mówiono w mediach, że skorzystanie z tej abolicji powoduje umorzenie zaległości podatkowej, i że to rozwiązuje całkowicie problem ukrywanych dochodów zagranicznych. To uspokoiło większość osób, pracujących za granicą, a tymczasem fiskus ściąga należności od wszystkich, którzy nie opodatkowali swoich odsetek (niestety problem ten dotyczy wszystkich osób uzyskujących tego rodzaju zagraniczny dochód bez względu na metodę unikania podwójnego opodatkowania, a więc dotyczy również odsetek powstałych po roku 2008). Podstawą do opodatkowania dochodu z odsetek zagranicznych jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30a).

Wynika z tego, że osoby uzyskujące w raju podatkowym dochód z odsetek (czy to na rachunku bankowym, czy też na lokacie, albo z innego źródła) powinny go opodatkować w Polsce z uwzględnieniem metody unikania podwójnego opodatkowania, tj. metody zaliczenia. Przypomnę, że polega ona na tym, że od podatku obliczonego według polskiej stawki podatkowej – która wynosi 19% – odejmuje się podatek zapłacony za granicą (albo pobrany za granicą przez płatnika – instytucję finansową), nie więcej jednak, niż do wysokości kwoty podatku obliczonego według polskiej stawki (szczegółowo na ten temat piszę tutaj >>).

Opodatkowaniu z odsetek nie podlega przedsiębiorca, gdyż tego rodzaju dochód jest u niego opodatkowany, jako typowy dochód z działalności gospodarczej.

Zakończenie

To tyle najważniejszych informacji dotyczących opodatkowania dochodów z pracy w raju podatkowym. W każdej kwestii i w razie wątpliwości zachęcam do poszerzenia wiedzy na dany temat przechodząc do właściwych informacji za pomocą linków.

Pozdrawiam, Rafał

<< Wstecz

———————————–

podatki_m

Zobacz, jak łatwo rozliczyć swój zagraniczny podatek! Książka Jak rozliczyć zagraniczne dochody na PIT-36 i skorzystać z Ulgi Abolicyjnej – mój wielokrotny bestseller – plus wiele pożytecznych bonusów, dostępna jest właśnie tutaj. Zamów już dziś!

Komentarze są zablokowane.

Podoba Ci się ten Blog ? Poleć go znajomym !